۷۵ وعده‌ها
۱۱
محقق شده
۳
تحقق ناقص
۲۹
در حال پیگیری
۶
محقق نشده
۵
متوقف شده
۲۱
پیگیری نشده

۲۴ فرهنگی-اجتماعی

۲۰ سیاست داخلی

۲۴ اقتصاد

Share Rouhani Meter

Share on