۷۴ وعده‌ها
۱۷
محقق شده
۹
تحقق ناقص
۲۱
در حال پیگیری
۹
محقق نشده
۶
متوقف شده
۱۲
پیگیری نشده

۲۳ فرهنگی-اجتماعی

۲۰ سیاست داخلی

۲۴ اقتصاد

Share Rouhani Meter

Share on