۷۴ وعده‌ها
۲۴
محقق شده
۱۳
تحقق ناقص
۱۲
در حال پیگیری
۱۲
محقق نشده
۶
متوقف شده
۷
پیگیری نشده

۲۳ فرهنگی-اجتماعی

۲۰ سیاست داخلی

۲۴ اقتصاد

در وضعیت وعده‌ها ایرادی می‌بینید؟

Share Rouhani Meter

Share on